Hartmark

Executive Search

Identifisering, utvelgelse og vurdering av ledere og ledergrupper på seniornivå er kjernen i vår virksomhet. Vår erfaring og dyptgående forståelse av roller, komplementære grupper så vel som kjennskap til, og erfaring fra en rekke bransjer, gjør oss til reelle sparringspartnere for våre oppdragsgivere.

Et målrettet og diskré søk etter en bestemt kompetanse, en åpen annonsert prosess, eller en kombinasjon. Metoden, og prosessens omfang tilpasses formålet. Uavhengig av valgt metode setter vi oss inn i alle nødvendige forretningsmessige forhold, samt mål, kultur og verdier. Vi analyserer nåsituasjonen, og setter sammen en kompetanseprofil som vi i fellesskap mener skal bidra til den ønskede fremtidige utviklingen.
 
Et aktivt søk innebærer en systematisk kartlegging og bearbeiding av miljøer, inntil man har identifisert og attrahert markedets dyktigste ledere.  Gjennom en direkte tilnærming mobiliserer vi gode kandidater som ikke nødvendigvis ville søkt stillingen. Også ved behov for diskresjon er det aktive markedssøket en foretrukken metode.

Den annonserte prosessen følger de samme trinnene som i det aktive markedssøket, men ingen kandidater oppsøkes aktivt. Den faktiske søkermassen danner kandidatgrunnlaget. Vi forestår alt det praktiske fra selve annonseringen, til søknads- og kandidatadministrasjon.